Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Huub Oosterhuis
is een theoloog, dichter, ex-jezuïet en voormalig priester