Open mij,
les mijn dorst,
stil mijn verlangen
te zijn
wie ik mag zijn,
aanvaard door jou,
Aanwezige,
aanvaard door mezelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden
die vrienden blijken.
Open mij,
stil mijn verlangen.

Uit het nieuwe Liedboek, pagina 1329, Nico Vlaming
Deze tekst is gekozen door Sofia Nap. Zij is werkzaam voor de Evangelisch Lutherse
Gemeente Amsterdam als diaconaal werker - Kopje Thee+ Zuid. www.diaconie.com