Hoop is in staat zijn te zien dat er licht is
ondanks alle duisternis.

Desmond Tutu