Van kinds af thuis bij God
raakte Jezus vertrouwd

met liefde,
mensen verdraagt
zoals ze zijn

met goedheid
die omziet en opvangt
ongeacht wie

met recht
die nooit een blad
voor de mond neemt

met trouw
die niet opgeeft
wat er ook gebeurt

Het maakte hem
tot wie Hij was:
nabij én anders
God ten voeten uit

Paul Visser, pionier-predikant Noorderkerk