Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Lied 975: 3 en 4 uit het Nieuwe Liedboek.
Ria Borkent vertaalde dit lied van John Bell en Graham Maule
dat geschreven is voor het klooster op het eiland Iona.
Gekozen door Gert Jan de Bruin, predikant van de Paaskerk

In de Paaskerk is er een maandelijkse maaltijd
met buurtgenoten en met enige regelmaat
vertegenwoordigers van een maatschappelijke organisatie.