Mysterie

Het geheimenis blijft een geheim
een blauwe waas boven het korenveld
de stilte voor het vallen van een speld

het overstijgt het horen en het zien
het overtreft het weten en geloven
en overschrijdt de grenzen van misschien

het gloeit in diepten van het kennen
en bloeit in tuinen van de ziel
die elke onzekerheid ontkennen

Anton Ent
Uit: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk