Als Christus duizend maal geboren zou
zijn in de stal, maar niet in ons hart, dan
was Zijn geboorte overbodig.

Augustinus (354-430)