Hij, Jezus,
wordt zo genoemd:

het waarachtige licht
dat ieder mens verlicht.

Ieder mens.
Is dat werkelijk zo?
Ik zou het toch wensen.

Ieder mens.

Dus niemand
die anoniem, spoorloos
verdwijnt in de nacht?

Hans Bouma, schrijver, dichter, spreker en dierenactivist