Wek mijn zachtheid weer

Een goddelijk geluid… ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor
jullie. Jullie zullen een kind vinden, in een voerbak.’
Deze woorden klinken de eeuwen door. In huizen, scholen en kerken,
in klooster en kathedralen. Maar komen ze ook tot klinken in ons leven?
Wie hoort ze nog in de hectiek van elke dag? Wie verstaat deze
aankondiging van vernieuwing?
Het is niet eenvoudig om een goddelijk geluid op te vangen, om er oor
voor te hebben. En toch verlangen wij ernaar. Hopen we iets te verstaan
van die oude boodschap, die elke dag nieuw is. Ontvankelijkheid is
geboden. Dat wij toch willen en durven horen:

‘Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.’
Dat ik zie en hoor wat is.

Ds. Gert Jan de Bruin
is predikant van de Paaskerk Amstelveen