‘Ubi Caritas et amor, Deus ibi est’

Daar waar liefde en zorg is, daar is God.

Liefde, zorg en gezelligheid,
dat hoort bij de kerstdagen.
Je bent omringd door mensen
die het goede met elkaar voor hebben.
Je geniet van een goed verzorgde
maaltijd en gezelligheid.

Het geheim is dat God daar zelf woont,
onder de mensen.
met ons aan tafel.

Marleen Blootens is als predikant verbonden
aan de Rotterdamse gemeente Overschie