In de nacht riep ik
om de ochtend.
Bij daglicht
brak de duisternis
in duizend stukken.

Iemand verzamelde
de brokken
en smeedde ze om
in de oven van liefde.

Uit het vuur
verrees een ster van licht;
De smid wenkte
en gaf me de ster.

Voorzichtig nam ik
het licht aan
en hing het in
mijn levensboom.

Piet Schelling
Emeritus-predikant en schrijver