Mi sili, prijse MASRA
Nanga ala san de na ini mi, mi e prijse
En santa nen.

NBV vertaling:
Mijn ziel, prijs de Heer.
Met alles dat in mij is prijs ik zijn Heilige Naam.

Psalm 103:1
De Bijbel in hedendaags Sranantongo